Församlingsinstruktion

För Roslagens östra pastorat

Pastoratets församlingsinstruktion och vision har antagits av Roslagens östra pastorats kyrkofullmäktige och Domkapitlet i Uppsala stift.

En församlingsinstruktion är ett styrdokument som på ett mycket övergripande plan anger en övervärldsanalys, vilka utmaningar som finns, samt det pastoralteologiska programmet för den grundläggande uppgiften; gudstjänst, undervisning, diakoni och mission. Förankringsprocessen har varit bred och involverat både förtroendevalda och anställda i olika steg. Projektledaren Sol-Britt Öjemyr har gjort en fantastisk insats i det att hon har hållit ihop processen. Församlingsinstruktionen ligger nu på vår hemsida för den som vill läsa den och den finns också i våra församlingshem.

Visionen kom till mig en natt när jag plötsligt vaknade med tre ord på hjärnan. Jag föreslog visionen för kyrkorådet som har i uppgift att fastställa en vision och de nappade. Orden som jag fick till mig är närvaro, förkunnelse och omtanke. Tre ord som kan genomsyra allt från det enskilda mötet i ögonhöjd till en stor gudstjänst i t.ex. Adventstid. Illustrationen till visionen har grafikern Elina Mikkola gjort som volontär. I den syns hoppet - ankaret, kärleken - hjärta och tron - korset.

Visionen behöver nu genomsyra alla våra verksamheter i alla våra församlingar. Den är inget jag eller någon kan ”äga själv” utan den handlar om gemenskap och ett tillsammansarbete.

Närvaro – Jesus lovar att vara med oss alla dagar till tidens slut. Det betyder att ingen lämnas ensam. Guds närvaro genomsyrar och omger oss. När vi behöver gå igenom något svårt är Gud beredd att vara i det svåra tillsammans med oss. När vi är tacksamma och glada över något delar Gud vår glädje. Som anställd, volontär och förtroendevald har vi i uppgift att vara närvarande i Jesu anda. Vi ska vara synliga och tydliga i samhället. Det ska vara lätt att komma i kontakt med kyrkans representanter och i en jäktad tillvaro ska kyrkan förmedla att det finns tid.

Förkunnelse – Svenska kyrkans tro, liv och lära har sin grund i evangeliet om Jesus Kristus. Alla verksamheter behöver ställas i relation till frågor som; på vilket sätt förkunnar vi Kristus genom det vi skapar och göra tillsammans? Hur ser gudsbilden som vi förmedlar ut? Får människor redskap att sätta ord på sin tro och se sitt eget i liv inom ramarna för en större berättelse som ger trygghet, hopp och framtidstro?

Omtanke – Att behandla andra så som man själv vill bli behandlad är en gyllene regel i alla de stora världsreligionerna, så också i kristendomen. Att visa varandra omtanke, på olika sätt, är att ta höjd för att vi är olika som människor, vi reagerar olika på samma sak och vi har olika bagage. I frågan om pandemin får just omtanken ett extra fokus. Vi har bara en värld, det finns bara en mänsklighet och vi behöver finnas där för varandra både lokalt och globalt.

Mika Wallander, kyrkoherde i Roslagens östra pastorat