Familjerådgivning

Svenska kyrkans familjerådgivning är till för alla som har svårigheter i sina nära relationer. Ni kan vara gifta, sambo, skilda, på väg att skiljas, ensamstående, föräldrar, vuxna barn eller andra närstående. Välkomna.

Så här kan det vara:
* Vi har svårt att prata med varandra.
* Det är för mycket bråk och gräl hemma.
* Någon av oss har träffat en annan.
* Svartsjuka skadar förhållandet.
* Jag funderar på skilsmässa.
* Det sexuella samlivet fungerar inte bra.
* Det är svårt att vara förälder- styvförälder.
* Kris efter skilsmässa eller nära anhörigs död.
* Vart tog känslorna vägen?
* Vi är inte överens om det praktiska och ekonomiska.
* Vi har konflikter med barn, föräldrar eller släkt

Familjerådgivningen erbjuder:
* En lugn, avskild miljö för samtal om det som känns svårt.
* Möjlighet att bearbeta den aktuella situationen och hitta konstruktiva lösningar.
* Hjälp med att återupprätta en avstannad dialog.
* Möjlighet att förstå och uttrycka egna känslor och behov och på motsvarande sätt lyssna och förstå sin partner.

Sträng sekretess gäller
Inga journaler förs, vi har tystnadsplikt och den som önskar kan vara anonym.
Kyrkans familjerådgivning har respekt för varje människas förhållningssätt till livet.

Vill du komma i kontakt med familjerådgivningen?

Vår familjerådgivare Anna Nyström finns på Mariagården och nås på telefon 0176-774 37 eller anna.nystrom@svenskakyrkan.se

Alla som bor i Norrtälje kommun är välkomna.

Familjerådgivningen är inte vinstdrivande. Ett samtal kostar 150 kr.