Pastoratskåren ex Corde

Samtalskurs om kristen tro och liv i vardagen och kyrkan.

Roslagens östra pastoratskår Ex Corde

Jag har kommit för att de skall ha liv, och liv i överflöd.

Joh.10:10

”Vandra med oss för vägen är lång”
Välkommen till pastoratskåren ex Corde.

Ex Corde - från hjärtat - är en gemenskap i Svenska kyrkan för människor som vill dela och upptäcka vad kristen tro betyder i vardagsnära kontakter, livssituationer och samhället.

Planerade datum:
Januari: 17 och 31
Februari: 14
Mars: 1,14 och 28
April: 11 och 25
Maj: 9 maj och 23
Tid: Kl 18.30-20.00
Plats: Mariagården, Kyrkogatan 4 i Norrtälje
Ledare: Björn Rubenson och Tobias Johannesson

För information, kontakta:
Tobias Johannesson, 0176-26 79 80
e-post: tobias.johannesson@svenskakyrkan.se

Björn Rubenson, 072-704 11 91
e-post: bjornrubenson@gmail.se

Pastoratskåren bildades i ett samarbete mellan Norrtälje-Malsta, Frötuna och Rådmansö församlingar och omfattar samtliga församlingar i Roslagens östra pastorat.