Foto: Joakim Carlström/IKON

Samtal & själavård

Vill du ha stöd och samtala om livet? Svenska kyrkans Samtal & Själavård vill ge stöd och förmedla hopp när livet känns svårt och komplicerat. Välkommen att kontakta oss - ingen fråga är för liten eller stor.

Livet kan vara komplicerat och ibland är det skönt att få prata med någon utomstående.
Att få prata med någon som lyssnar och samtidigt höra sig själv och sina tankar kan ha stor betydelse. Det kan vara befriande och hjälpa oss att orka framåt om man får dela det man bär på.

Att dela är att hela.

Vi diakoner och präster möter människor i alla åldrar och vill vara ett stöd genom enskilda samtal och själavård.
Du behöver inte tillhöra Svenska kyrkan eller vara troende för att få samtal och själavård hos oss.

Kontakta oss och boka en tid om du behöver prata med någon, om något känns jobbigt just nu eller har gjort under en längre tid.

Vi har tystnadsplikt och samtalen är kostnadsfria.

Kontakt

ESTUNA-SÖDERBYKARL, LOHÄRAD OCH ROSLAGSBRO-VÄTÖ FÖRSAMLINGAR

Församlingsherde Fredrik Ekström, tel 0176-26 79 74.
fredrik.h.ekstrom@svenskakyrkan.se

Komminister Louise Rimenius, tel 0176-766 05. louise.rimenius@svenskakyrkan.se

LÄNNA, BLIDÖ OCH RIALA FÖRSAMLINGAR

Församlingsherde Anders Elvin, tel 0176-26 79 74.
anders.elvin@svenskakyrkan.se

NORRTÄLJE-MALSTA FÖRSAMLING

Församlingsherde Ninna Birkoff, tel  0176-774 31.
ninna.birkoff@svenskakyrkan.se

Församlingsdiakon Annika Persson, tel 0176-774 38,
073-086 49 37. annika.b.persson@svenskakyrkan.se

Församlingsdiakon Anna Rydberg Nilsson, tel 0176-774 95,
072-526 49 51. anna.rydberg.nilsson@svenskakyrkan.se

Fängelsediakon Inga-May Petersson , tel 0176-749 43,
072-526 56 20. inga-may.petersson@svenskakyrkan.se

Församlings- & sjukhusdiakon Eva Romar-Heimdahl,
tel 0176-774 44. eva.romar-heimdahl@svenskakyrkan.se

RÅDMANSÖ OCH FRÖTUNA FÖRSAMLINGAR

Församlingsherde Jakob Bäcklund, tel 0176-766 03.
jakob.backlund@svenskakyrkan.se

Pastorsadjunkt Tobias Johannesson, tel 0176-26 79 80. 
tobias.johannesson@svenskakyrkan.se  

VÄDDÖ FÖRSAMLING

Församlingsherde Lars-Åke Johansson, tel 0176-524 11.
lars-ake.johansson@svenskakyrkan.se

Komminister Kristina Pettersson, tel  0176-524 16.
kristina.b.pettersson@svenskakyrkan.se