Diakoner

Anna Rydberg Nilsson

Anna Rydberg Nilsson

Roslagens östra pastorat

Diakon Norrtälje-Malsta församling

Annika Persson

Roslagens östra pastorat

Diakon Norrtälje-Malsta församling

Inga-May Petersson

Roslagens östra pastorat

Diakon/fängelsediakon Norrtälje-Malsta församling

Eva Romar-Heimdahl

Eva Romar-Heimdahl

Roslagens östra pastorat

Diakon/sjukhusdiakon Norrtälje-Malsta församling

Maria Måneskär

Maria Måneskär

Roslagens östra pastorat

Församlingsassistent, Väddö församling