Foto: Johannes Frandsen/IKON

Barnrytmik

NORRTÄLJE-MALSTA FÖRSAMLING

Småbarnsrytmik
Vill du ha en fin stund tillsammans med ditt barn?
Vi träffas för att sjunga, spela, leka och umgås med varandra.
Det lilla barnet får genom sången och musiken tillsammans med sin förälder en trygg och harmonisk stund.
Det är framförallt samspelet mellan barn och vuxen som är viktigt, inte hur "vackert" du sjunger.

Tid: Torsdagar kl 10.00-10.30 för åldern 9 månader-1 1/2 år
Kl 11.00-11.30 för de minsta upp till 9 månader
Start: 17/9
Plats: Mariagården, Kyrkogatan 4
Ledare och anmälan: Sophia Sigurdsdotter Roman
E-post: sophiasigurdsdotter.roman@svenskakyrkan.se

Foto: Ill. Camilla Gustafsson Glas

Rytmik - för barn 3-5 år
Välkommen att delta i vår rytmikgrupp för barn 3-5 år. 
Här får ditt barn uppleva sången, dansen och musiken med alla sina sinnen. Vi utforskar musikens skatt med alla spännande instrument, toner, klanger och rytmer för att stärka kreativiteten och stimulera musikaliteten.

Tid: Måndagar kl 10.00-10.30.
Start: 14/9
Plats: Mariagården, Kyrkogatan 4
Ledare och anmälan: Sophia Sigurdsdotter Roman
E-post: sophiasigurdsdotter.roman@svenskakyrkan.se

Information om GDPR
De personuppgifter du anger i anmälan behandlas endast tills träffen har genomförts och raderas därefter direkt. Den lagliga grunden för denna hantering är berättigat intresse. Vänligen skicka inte in känsliga uppgifter via mejl.

FRÖTUNA FÖRSAMLING

Vi pausar tillsvidare och väntar på nya direktiv gällande Covid-19.

Vagga Gunga Gå
Sånger och ramsor för små barn med föräldrar. Alla sånger och ramsor syftar till att stimulera barnets utveckling (balans, beröring, krypmönster, nack- och ryggträning, rumsuppfattning, kroppskontroll, motorik och koordination).

Vi har en liten paus i mitten av passet där vi bjuder på kaffe, te, saft och rån. Vi fikar för oss själva i samma rum som vi sjunger. Det kostar inget att vara med på VGG (Vagga Gunga Gå!)

Tid: Torsdagar kl 9.30-ca 10.20 samt
kl 11.00-ca 11.50.
Välkommen till den grupp som passar er bäst!
Plats: Frötunagården, vid Frötuna kyrka

Kontaktpeson:
Clas Elgbro, 073-024 50 24, e-post: clas.elgbro@svenskakyrkan.se

Familjekören

Vi pausar tillsvidare och väntar på nya direktiv gällande Covid-19.

Familjekören är en fortsättning på Vagga Gunga Gå. Sånger för små barn och föräldrar! Vi träffas varannan lördag - udda veckor.

Tid: Lördagar kl 11.00-12.0o0
Plats: Frötunagården, vid Frötuna kyrka

Kontaktperson:
Christina Wermelin Elgbro, 076-140 08 77,
e-post: christina.wermelin-elgbro@svenskakyrkan.se