Foto: Johannes Frandsen/IKON

Barnrytmik

Sommaruppehåll

NORRTÄLJE-MALSTA FÖRSAMLING
Sommaruppehåll, men startar igen vecka 35. 

Småbarnsrytmik
Vill du ha en fin stund tillsammans med ditt barn?
Vi träffas för att sjunga, spela, leka och umgås med varandra.
Det lilla barnet får genom sången och musiken tillsammans med sin förälder en trygg och harmonisk stund.
Det är framförallt samspelet mellan barn och vuxen som är viktigt, inte hur "vackert" du sjunger.

Tid: Torsdagar kl 10.00-10.30 för åldern 9 månader-1 1/2 år
Kl 11.00-11.30 för åldern 3 månader till 9 månader
Start: 2 september 2021
Plats: Mariagården, Kyrkogatan 4
Ledare: Sophia Sigurdsdotter Roman
För frågor och information:
E-post: sophiasigurdsdotter.roman@svenskakyrkan.se

Foto: Ill. Camilla Gustafsson Glas

Rytmik - för barn 3-5 år
Välkommen att delta i vår rytmikgrupp för barn 3-5 år. 
Här får ditt barn uppleva sången, dansen och musiken med alla sina sinnen. Vi utforskar musikens skatt med alla spännande instrument, toner, klanger och rytmer för att stärka kreativiteten och stimulera musikaliteten.

Tid: Måndagar kl 10.00-10.30.
Start: 30 september
Plats: Mariagården, Kyrkogatan 4
Ledare: Sophia Sigurdsdotter Roman
För frågor och information:
E-post: sophiasigurdsdotter.roman@svenskakyrkan.se

Information om GDPR
De personuppgifter du anger i anmälan behandlas endast tills träffen har genomförts och raderas därefter direkt. Den lagliga grunden för denna hantering är berättigat intresse. Vänligen skicka inte in känsliga uppgifter via mejl.

Här nedan anmäler du ditt barn och dig till småbarnsrytmik i Norrtälje-Malsta

FRÖTUNA FÖRSAMLING

Vagga Gunga Gå
Sommaruppehåll. Preliminärt börjar vi igen torsdag 9 september v.36.
Sånger och ramsor för små barn med föräldrar. Alla sånger och ramsor syftar till att stimulera barnets utveckling (balans, beröring, krypmönster, nack- och ryggträning, rumsuppfattning, kroppskontroll, motorik och koordination).

Vi har en liten paus i mitten av passet där vi bjuder på kaffe, te, saft och rån. Vi fikar för oss själva i samma rum som vi sjunger. Det kostar inget att vara med på VGG (Vagga Gunga Gå!)

Tid: Torsdagar kl 9.30-ca 10.20
Plats: Frötunagården, vid Frötuna kyrka
Ledare: Christina Wermelin Elgbro och Clas Elgbro

Kontaktpeson:
Clas Elgbro
Mobil: 073-024 50 24
E-post: clas.elgbro@svenskakyrkan.se

Familjekören
Sommaruppehåll. Preliminärt börjar vi igen lördag 18 september v.37.

Familjekören är en fortsättning på Vagga Gunga Gå. Sånger för små barn och föräldrar! Vi träffas varannan lördag - udda veckor.

Tid: Lördagar kl 11.00-12.00
Plats: Frötunagården, vid Frötuna kyrka
Ledare: Christina Wermelin Elgbro och Clas Elgbro

Kontaktperson:
Christina Wermelin Elgbro
Mobil: 076-140 08 77
E-post: christina.wermelin-elgbro@svenskakyrkan.se