Sockenråd

I församlingen finns fem "Sockenråd". Sockenråden ska värna sin sockens kyrka och fungera som beredande organ till verksamhetsutskott, förvaltningsutskott och kyrkoråd.

Valda 2022-2025:

Runtuna sockenråd

Mona Bäckbro

Allan Pettersson

Philippa Ploghed

Birgitta Oscarsson

Ludgo-Spelvik sockenråd

Jenny Marmgård Grape

Hans Kallvi

Britt-Marie Mattsson

Alexandra Trolle Löwen

Anders Ånestrand

Ulla Öberg

Eva Roempke Marmgård

Lids sockenråd

Agneta Colliander

Christine Isfält Qvarfordt

Anders Lundgren

Jan Hellström

Kerstin Eriksson

Ulla-Britt Zetterholm

Marie-Louise Ackermark

Marie Dahl

Irena Höglund Matthews

Råby-Rönö sockenråd

Ingemar Gustafson

Kurt Nordström

Gunilla Nordström

Sven-Inge Pettersson

Ingegerd Böklin

Anna-Karin Larsson

Henrik Gustafson

Ripsa sockenråd

Britt-Marie Andersson

Sylvia Karlsson Lundahl

Sven-Erik Andersson

Helen Haxner

Sylvia Svensson

Stig Elvemar

Hans Keereweer Andersson

Jessika Keereweer Andersson