Rönöbygden

Rönöbygden

Skriften Rönöbygden.

Hämta Pdf

Denna skrift finns i våra kyrkor.
Den här skriften vänder sig både till tillfälliga besökare och till de som är bosatta i
bygden. Förhoppningen är att den skall fungera som en "aptitretare" - som en natur
och kulturguide och som en praktisk hjälpreda.

Rönöbygden består av sex socknar; Lid, Ludgo, Ripsa, Runtuna, Råby och Spelvik.
Mellan åren 1952 och 1971 bildade dessa en egen kommun, 24 kilometer från norr till
söder och 20 kilometer från öster till väster. I dag ingår Rönö i Nyköpings kommun,
som har drygt 50 000 invånare, varav cirka 2100 är bosatta i Rönö. Vi som bor här
känner oss privilegerade. Föreningslivet är rikt och varierande och ett aktivt jord- och
skogsbruk bidrar till att vårda den vackra och mycket omväxlande natur vi har runt
omkring oss.

Skriften har utarbetats av en arbetsgrupp inom Rönöbygdens föreningsråd.