Kyrkorådet i Rönö församling

Rönö församlings kyrkoråd 2022-2025

Åsa Ingårda, ordförande

Ida Sundelius, vice ordförande

Ellinor Svensson, kyrkoherde

Magnus Dahl, ledamot

Sylvia Karlsson Lundahl, ledamot

Jan Hellström, ledamot

Sandra Colliander, ledamot

Eva-Lena Karlsson, ersättare

Ulla-Britt Zetterholm, ersättare

Kurt Nordström, ersättare

Jonas Larsson, ersättare

Irena Höglund Matthews, ersättare

Helén Biörklund Gustafsson, ersättare

Vad är ett Kyrkoråd? 
Ett kyrkoråd inom Svenska kyrkan är församlingens styrelse, och utses av det kyrkofullmäktige som tillsatts i direkta kyrkliga val. I kyrkorådet ingår kyrkoherden som självskriven ledamot (med rösträtt), som ett led i den så kallade dubbla ansvarslinjen. Kyrkorådet har till uppgift att styra församlingens arbete så att det sker i riktning mot uppsatta mål. Kyrkoherdens uppgift är sedan att leda arbetet i församlingen i enlighet med målen.