Foto: Per Gustafsson

Kyrkokören

Rönö församlings kyrkokör

Rönö församlings kyrkokör samlas varje onsdag kl. 19.00, i Runtuna Församlingsgård, för att öva och umgås. Under ett par intensiva sångtimmar varvas glädjen med att sjunga med glädjen att dela samma intresse.
Gamla som nya medlemmar är välkomna!
Kontakta körledaren för mer information.
Körledare är kantor Per Gustafsson;