Foto: Per Gustafsson

Kyrkokören

Rönö församlings kyrkokör

Terminsstart hösten 2023: 30 augusti

Kören medverkar i några av höstens gudstjänster och avslutar sedan terminen med en julkonsert i Runtuna kyrka den 10/12.

 

Rönö församlings kyrkokör samlas varje onsdag kl. 19.00, i Runtuna Församlingsgård, för att öva och umgås. Under ett par intensiva sångtimmar varvas glädjen med att sjunga med glädjen att dela samma intresse.
 
Gamla som nya medlemmar är välkomna!
 
Kontakta körledaren för mer information.

Körledare är kantor Per Gustafsson;