Kyrkofullmäktige

Kyrkofullmäktige är det högsta beslutande organet i församlingen.

Kyrkofullmäktige i Rönö Församling 2022-2025:

Niklas Mattsson, ordförande

Eva Roempke Marmgård, vice ordförande

Åsa Ingårda, ledamot

Ida Sundelius, ledamot

Sandra Colliander, ledamot

Magnus Dahl, ledamot

Christina Wiklander, ledamot

Sylvia Karlsson Lundahl, ledamot

Eva-Lena Karlsson, ledamot

Jonas Larsson, ledamot

Ulla-Britt Zetterholm, ledamot

Elisabeth Edholm, ledamot

Irena Höglund Matthews, ledamot

Jan Hellström, ledamot

Thom Zetterström, ledamot

Helén Biörklund Gustafsson, ersättare

Sofia Aktergård, ersättare

Kicki Sälgström, ersättare

Kurt Nordström, ersättare

Thomas Grönroos, ersättare

Hans Keereweer Andersson, ersättare

Jessika Keereweer Andersson, ersättare

Kyrkofullmäktige är det högsta beslutande organet i de av Svenska kyrkans församlingar som har fler än 500 röstberättigade medlemmar.
Kyrkofullmäktige väljs genom direkta kyrkliga val.
Kyrkofullmäktiges arbetsformer regleras i Kyrkoordningen och ofta antar kyrkofullmäktige en egen arbetsordning med detaljerade bestämmelser.
Ledamot av kyrkofullmäktige måste vara medlem i församlingen, vara döpt (eller ha varit förtroendevald innan dopkravet kom till) och ha fyllt 18 år på valdagen. Den förtroendevalda kan tituleras kyrkofullmäktig men kallas vanligen fullmäktigeledamot.
Röstberättigad är den som är döpt, eller "medlem i väntan på dop" samt senast på valdagen har fyllt 16 år.
Kyrkofullmäktige i Rönö Församling leds av ett presidium bestående av en ordförande och en vice ordförande. Notera att presidiet inte är något organ i sig, och kan således inte fatta några egna beslut.
Kyrkofullmäktiges storlek varierar från minst 15 ledamöter i församlingar med högst 5 000 röstberättigade (som Rönö t.ex.), till minst 25 ledamöter i församlingar med över 10 000 röstberättigade.
"Fullmäktige" är från början en gammal pluralform av ordet fullmäktig (person med fullmakt).
 
Valdagen till Svenska kyrkan är den tredje söndagen i september, året före de allmänna valen.