Konfirmandverksamheten

Vill du konfirmera dig?

Välkommen till vår ungdoms-/konfirmandgrupp!

Gruppen träffas ca en helg i månaden och några vardagar, då det blir studiebesök och föreläsningar t.ex. Vid vissa tillfällen samarbetar vi med andra konfirmandgrupper.

Anmälan/frågor till kyrkoherde Ellinor Svensson;

ellinor.svensson@svenskakyrkan.se eller 070-510 11 52.

Bilderna är från konfirmationen i Ludgo kyrka den 16/8 2020, då Ludvig Trapp, Morgan Snis Kallvi, William Olsson, Vilgot Hagen, Meja Hellström Jonasson, Daniel Ackermark, Mayla Rüdiger, Enya Rüdiger & Otto Wieslander konfirmerades.