Barnverksamheten

Vår barnverksamhet är igång under skolterminerna.

RUNTUNA FÖRSAMLINGSGÅRD

Öppet hus, för barn från 0 år med förälder, tisdagar kl. 9-11. 

Onsdagar kl. 13.30–16.30       Juniorer & barnkör, för barn i åk 3-6. 

Torsdagar kl. 13.30–16.30       Miniorer, för barn i F-klass-åk 2. 

RÅBY-RÖNÖ FÖRSAMLINGSHEM

Måndagar kl. 13-16. Måndagsklubben, för barn i F-klass - åk 3. 

 

Kontakt: Marie-Louise Ackermark 070-606 22 16