Foto: Alex och Martin/IKON

Vuxenkörer

i pastoratet

Axplock

i Bräkne-Hoby

Backaryd-Öljehults kyrkokör

i Backaryd/Öljehult

Kören S:ta Clara

En damkör i Ronneby

Heliga Kors Gospel

i Ronneby

Projektkören

i Bräkne-Hoby

Sancta Mariakören

i Ronneby

Vackra Damkör

i Backaryd/Öljehult

Östra kören

i Listerby