Vilka kan man rösta på?

Det finns tre olika nivåer för valet man kan delta i

Kyrkomötet, Stiftsfullmäktige och Kyrkofullmäktige. De beskrivs i Att rösta i kyrkovalet. Det är endast de nomineringsgrupper som har registrerat sig i förväg som man kan rösta på, och enbart de kandidater grupperna har anmält som man kan personvalsrösta på. Till skillnad från de allmänna valen kan man i kyrkovalets samtliga tre val personvalskryssa tre kandidater, men enbart från en valsedel.

Fem nomineringsgrupper som ställer upp i valet till Kyrkofullmäktige i Ronneby pastorat. Presentationerna är gjorda av grupperna själva och är placerade i bokstavsordning.

I valet till Stiftsfullmäktige och Kyrkomötet är följande nomineringsgrupper anmälda:

Arbetarpartiet – Socialdemokraterna
Borgerligt alternativ
Centerpartiet
Fria liberaler i Svenska kyrkan FiSK
FRIMODIG KYRKA
Församlingsgemenskap i Lunds stift (Endast Stiftsfullmäktige)
Kristdemokrater i Svenska kyrkan
Miljöpartister i Svenska kyrkan
Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan
Sverigedemokraterna
Trygghetspartiet i Svenska kyrkan
Vänstern i Svenska kyrkan
ÖPPEN KYRKA – En kyrka för alla

Ytterligare information om valet återfinns på Svenska kyrkans centrala hemsida www.svenskakyrkan.se/kyrkoval