Foto: Shutterstock/IKON

VIKTIG INFORMATION

angående erbjudanden från privat gravskötselföretag

Ett privat gravskötselföretag, Gravskötsel & omvårdnad i Sverige AB, erbjuder gravstenstvätt och det kan lätt tolkas som en faktura från oss. 

Som anhörig kan du välja att själv sköta gravplatsen eller mot betalning överlåta skötseln till Kyrkogårdsförvaltningens kunniga personal. Har du inte gjort någon beställning skickas ingen faktura till dig. 

Vid frågor, kontakta
Ronneby Kyrkogårdsförvaltningen, 0457 - 209 40
ronneby.kyrkogard@svenskakyrkan.se