Foto: Alice Malm

Vänstern i Svenska kyrkan - ViSK

Jag heter Martina Petersson och bor i Ronneby. Jag är engagerad i ViSK, Vänstern i Svenska kyrkan och jag har fått förmånen att kandidera i Ronneby pastorat för denna fantastiska organisation.

ViSK vill verka för att skapa ett jämlikt och jämställt samhälle där alla oavsett ålder, kön, sexuell läggning, klass och ursprung kan leva ett tryggt och gott liv.

ViSK vill värna om att Svenska kyrkan ska vara en öppen och välkomnande kyrka för alla som söker sig dit. Kyrkan ska verka i solidaritet för alla människor och vara en aktiv samhällsdebattör.

ViSK vill arbeta för en kyrka där den utsatte får plats och ett utrymme att göra sin röst hörd. En kyrka som erbjuder rum för stillhet och upprättelse, kamp och solidaritet för alla.

ViSK vill verka för att högerextrema grupper inte ska få ta ny mark. Genom att våga ta dialogen med främlingsfientliga röster, hoppas vi kunna öppna upp och göra kyrkan och samhället till en plats där kärleksbudskapet ska genomsyra värdegrunden.

Det är viktigt att erbjuda våra ungdomar aktiviteter och arbeta proaktivt för att undvika psykisk ohälsa. Ett samarbete med föreningslivet skulle vara spännande att utveckla. Att erbjuda kulturdiakoni: konstutställningar, konserter, öppen scen, meditation och yoga.

Alla är lika inför Gud. Och allas röster är lika mycket värda. Så lägg din röst för att få ta del av en helig, allmännelig kyrka.

Den 19 september har du en möjlighet att påverka och vara delaktig till framtidens kyrka.

Martina Petersson