Utträde

ur Svenska kyrkan

Vill du gå ur Svenska kyrkan, kontakta expeditionen och be om en blankett för utträde. (Se kontaktuppgifter nederst.)För oss är det viktigt att få veta varför du vill gå ur Svenska kyrkan och om det är något du är missnöjd med. Vi blir därför tacksamma om du vill ange skälet till varför du väljer att lämna oss. 

Kontakta gärna kyrkoherde Gunnel Alvhäll, 0457 - 45 52 92, om du vill boka tid för ett samtal.

Det är bra om dina anhöriga får veta att du lämnat Svenska kyrkan. Särskilt viktigt är det att de känner till det inför din framtida begravning. Den som inte är medlem i kyrkan har nämligen inte rätt till begravningsgudstjänst med präst och musiker i en kyrkobyggnad. Och för att få gifta sig i kyrkan ska en av makarna vara medlem.

Ditt medlemskap i Svenska kyrkan behövs på många sätt och kan bli till glädje både för dig själv, din närmsta omgivning, din lokala kyrka och människor i andra länder. Svenska kyrkan är alltid öppen för dina frågor och funderingar. Vill du bli medlem igen är du naturligtvis välkommen tillbaka!

Kontakt

Växel: 0457 - 178 50 (Telefonsvarare när växeln är stängd)

Mail: ronneby.pastorat@svenskakyrkan.se

Besöksadress: Kyrkogatan 24, Ronneby

Öppet för besök:
måndag-torsdag kl 10.00-12.00, 13.00-15.00
fredag kl 10.00-12.00