Ungdomskören
Foto: Helena Johnsson

Ungdomskören i Ronneby

Åk 7 och uppåt

Kyrkans Hus, Ronneby
Onsdagar kl 17.00 - 18.00

Höstterminen: Kontakta er körledare
Vårterminen: kontakta er körledare

Fredric Lindahl

Ronneby pastorat

Musiker