Konfirmander
Foto: Lotta Sundberg/IKON

Ungdom, konfirmand och unga vuxna

I Ronneby pastorat finns olika ungdomsgrupper för dig mellan 13 och 25 år

Ungdomar

Ungdomsgruppen i Kallinge

är för dig som är mellan 13-20 år!

Ungdomskören

Ungdomskören i Ronneby

Åk 7 och uppåt

Lajvgruppen

i Ronneby är för dig som är från 12 år och uppåt!

Konfirmation 2022 - 2023

Anmälan senast 28 augusti

Ung ledare

för dig som vill lära dig mer!