Konfirmander
Foto: Lotta Sundberg/IKON

Ungdom, konfirmand och unga vuxna

I Ronneby pastorat finns olika ungdomsgrupper för dig mellan 13 och 25 år