Muffins
Foto: Maria Svensk/IKON

Torsdagsträffar

i Listerby

För alla daglediga

Listerby sockenhus kl 13.30
Varannan torsdag, jämna veckor, 12 november (INSTÄLLT), 26 november (INSTÄLLT) och 10 december (INSTÄLLT)
Varannan torsdag, udda veckor, 21 januari,  4 februari, 18 februari och 4 mars

Maria Losell

Ronneby pastorat

Pedagogisk verksamhet