Foto: Alex & Martin/IKON

Syföreningar

i Eringsboda och Kallinge

Erinsboda kyrkliga syförening
Eringsboda församlingshem kl 14.00
Torsdagarna
  8 februari, 22 februari, 7 mars, 21 mars, 4 april och 18 april

Kontakt:
carla.sveningsson@svenskakyrkan.se, 0457 - 46 22 61
________________________________________________________________________

Kallinge kyrkliga syförening
Kallinge församlingshem kl 14.00
Torsdagarna
 1 februari (årsmöte), 7 mars, 4 april

Utfärd till S:t Egino, Saxemara: 23 maj

Kontakt:
kristina.h.johansson@svenskakyrkan.se, 0457 - 45 52 81