Sverigedemokraterna Trygghet & tradition

Sverigedemokraternas logo

Svenska kyrkan står inför en jättelik utmaning. Under en längre tid lämnar Svenska kyrkans medlemmar sin kyrka och vi blir färre och färre; att vända utvecklingen måste vara prio ett. När man frågar de som lämnat och några som tänker lämna varför, trodde jag svaret skulle bli kyrkoskatten. Men icke, svaret är samstämmigt. De som nu lämnar oss gör det för att våra företrädare på högsta nivå hjälper och understödjer trossamfund med medeltida och kvinnofientliga värderingar, som diskriminerar och förföljer kristna och om inget görs kan bli det ledande trossamfundet i Sverige.

Sverigedemokraterna i Ronneby kommer att arbeta för att våra företrädare skall ägna sig åt våra kristna värderingar och inte hjälpa odemokratiska samfund att växa sig starkare i Sverige.

Svenska kyrkan har så mycket att ge. Redan nu gör kyrkan ett stort arbete för att hjälpa utsatta grupper men ännu större resurser borde ges till diakoni och att vara en hjälpande hand för de svagaste i samhället. För att detta ska kunna ske krävs det att vi blir fler medlemmar och inte färre.

Vi anser att våra högsta företrädare är naiva och går i otakt med sina medlemmars uppfattning om vad som är rätt och fel för oss kristna. En röst på Sverigedemokraterna är en röst på vår kultur och våra kristna värderingar.

Bengt.s.a.Johansson/Mattias Ronnestad
Ordinarie ledamöter i Kyrkofullmäktige och Kyrkorådet
i Ronneby pastorat

Sverigedemokraternas kandidater