Foto: Johanna Rosén

Sorgegrupp

När man mister sin make, maka eller sambo kommer man, efter några månader, att få en inbjudan per post. Sorgegruppen leds av pastoratets diakon

Sorgen är både en djupt personlig upplevelse men också en allmänmänsklig erfarenhet. Någon gång förlorar vi någon som står oss nära. Det kan kännas fruktansvärt att ens närma sig tanken. Att försöka föreställa sig är svårt och ibland skrämmande.

Kanske därför är det många sörjande som upplever att en del relationer förändras i sam-band med ett dödsfall. Andras möten med döden påminner oss om vår egen och livets sårbarhet och det är tankar vi helst vill hålla ifrån oss.

Att få träffa andra som går igenom en liknande situation är ofta betydelsefullt. Till-sammans upptäcker man att jag inte är ensam, vare sig i att vara sörjande eller med de reaktioner jag har. Känslan av ensamhet kan ge med sig. Andras ord på sorgen, andras sätt att hantera sina reaktioner och sin vardag hjälper mig med min.