Foto: Mari Sjöberg

Sommargospel

Heliga Kors kyrka lördag 27 maj kl 18.00

Heliga Kors Gospel, komp och solister under ledning av Mari Sjöberg