Foto: Helena Johnsson

Sökes! Gudstjänstvärdar

Vill du som frivillig hjälpa till i gudstjänsten i Heliga Kors kyrka?

Läsa en text, tända ljus, be en bön eller hälsa välkommen? Som gudstjänstvärd hjälper du till innan, under och efter gudstjänsten, tillsammans med kyrkväktaren, diakonen och prästen. Du bestämmer själv hur många gånger du vill/kan tjänstgöra.

Om du är intresserad och vill veta mer om att vara gudstjänstvärd är du välkommen att höra av dig till:

Janet Eriksson, 0457 - 46 22 99
janet.eriksson@svenskakyrkan.se