Foto: Helena Johnsson

Saxemara kyrka

Besöksadress
Skärgårdsvägen 1, 372 97  Ronneby

Öppettider Saxemara kyrka 2022

Kyrkan är öppen
under gudstjänster och förrättningar

Panorama

Här kan du se panorama på Saxemara kyrkas interiör

Kort berättelse om kyrkan

Här kan du lyssna på kyrkguiden

Kort fakta

Byggnadsår: 1939

Byggnadsstil: Nationalromantik

Material: Tegel, putsat

Arkitekt: Herbert Kockum

Orgel: A Mårtenssons Orgelfabrik AB, Lund, 1947. 14 stämmor

Klockor: 2 st, hänger i tornet

Altartavla: Olle Hjortzberg 1938

Andra konstföremål: Krucifix, träskulptur av Wilhelm Gieseke 1952

Sittplatser: 120