Foto: Sven-Erik Falk/IKON

Revisorer

Förtroendevalda revisorer utses av Kyrkofullmäktige ...

... och har till uppgift att tillsammans med yrkesrevisorn genomföra revisionen av församlingens ekonomi och förvaltning.

Revisorer
Bo Larsson, S
Henrik Mösenbacher, BA

Ersättare för revisorerna
Ann-Charlotte Johansson, C