Revisorer

Förtroendevalda revisorer utses av Kyrkofullmäktige och har till uppgift att tillsammans med yrkesrevisorn genomföra revisionen av församlingens ekonomi och förvaltning.

Ordinarie                                            Ersättare
Bo Larsson, S                                       Ann-Charlotte Johansson, C
Martin Engelsjö, BA