Revisorer

Förtroendevalda revisorer utses av Kyrkofullmäktige och har till uppgift att tillsammans med yrkesrevisorn genomföra revisionen av församlingens ekonomi och förvaltning.

Revisorer
Bo Larsson, S
Henrik Mösenbacher, BA

Ersättare för revisorerna
Ann-Charlotte Johansson, C