Foto: Helena Johnsson

Prislista

Skötsel och plantering för kyrkogårdarna i Ronneby pastorat

PRISER FÖR SKÖTSEL

Grusgravar
1 gravbredd, 845 kr
2 gravbredder, 985 kr
3 gravbredder, 1.137 kr
4 gravbredder, 1.320 kr

Gräsgravar
Rabattstorlek < 1m2, 675 kr
Rabattstorlek > 1m2, 845 kr

Övriga priser
Arbetskostnad 382 kr/timme
Stentvätt, 382 kr/timme
Vit kyrkogårdssingel, 166 kr/kärra
Kyrkogårdssingel (naturgrus), 110 kr/kärra
Planteringsjord, 93 kr/kärra

Planteringskärl med självbevattning
Litet kärl 38x38, 529 kr
inkl arbetskostnad och jord, 733 kr
inkl arbetskostnad, jord & plantor, 761 kr

Stort kärl 38x58, 645 kr
inkl arbetskostnad och jord, 865 kr
inkl arbetskostnad, jord & plantor, 904 kr

PRISER FÖR BLOMMOR OCH LJUS
Kostnad per utsättning, 100 kr
+ självkostnadspris för blomma, ljus etc

Vårplantering april månad
Penséer, 9 kr/st
Påskliljor, bukett, 56 kr
Påskliljor, kruka, 29 kr

Sommarplantering juni månad
Sommarblommor, 13 kr/st
ex isbegonia, flitiga lisa, petunia, tagetes, lobelia
Pelargoner, ca 27 kr/st
Perenner, rosor, övrigt, prisförfrågan

Höstplantering oktober månad samt Alla helgons dag
Ljung, 30 kr
Silvergrankrans, 88 kr
eller liggare, beroende på vad som passar
Granristäckning, 154 kr/grav
Ljus med lock, 18 kr
Mindre ljus till lykta, 14 kr

Buketter, 95 kr
standard blandad, mors och fars dag, midsommar

Övriga blommor och arrangemang till självkostnadspris