Foto: Helena Johnsson

Prislista

Skötsel och plantering för kyrkogårdarna i Ronneby pastorat

PRISER FÖR SKÖTSEL

Grusgravar
1 gravbredd, 805 kr
2 gravbredder, 938 kr
3 gravbredder, 1.083 kr
4 gravbredder, 1.257 kr

Gräsgravar
Rabattstorlek < 1m2, 643 kr
Rabattstorlek > 1m2, 805 kr

Övriga priser
Arbetskostnad 364 kr/timme
Stentvätt, 364 kr/timme
Vit kyrkogårdssingel, 158 kr/kärra
Kyrkogårdssingel (naturgrus), 105 kr/kärra
Planteringsjord, 89 kr/kärra

Planteringskärl med självbevattning
Litet kärl 38x38, 504 kr
inkl arbetskostnad och jord, 698 kr
inkl arbetskostnad, jord & plantor, 725 kr

Stort kärl 38x58, 614 kr
inkl arbetskostnad och jord, 824 kr
inkl arbetskostnad, jord & plantor, 861 kr

PRISER FÖR BLOMMOR OCH LJUS
Kostnad per utsättning, 95 kr
+ självkostnadspris för blomma, ljus etc

Vårplantering april månad
Penséer, 8 kr/st
Påskliljor, bukett, 47 kr
Påskliljor, kruka, 28 kr

Sommarplantering juni månad
Sommarblommor, 12 kr/st
ex isbegonia, flitiga lisa, petunia, tagetes, lobelia
Pelargoner, ca 26 kr/st
Perenner, rosor, övrigt, prisförfrågan

Höstplantering oktober månad samt Alla helgons dag
Ljung, 29 kr
Silvergrankrans, 84 kr
eller liggare, beroende på vad som passar
Granristäckning, 147 kr/grav
Ljus med lock, 17 kr
Mindre ljus till lykta, 13 kr

Buketter, 74 kr
standard blandad, mors och fars dag, midsommar

Övriga blommor och arrangemang till självkostnadspris

Här kan du ladda ner vår prislista