Foto: Pixabay

Planteringstips

Det här ogillar rådjur och sniglar

Det är härligt med djur! Men det är inte alltid vi vill att de ska äta av det vi pryder våra begravningsplatser mer.

Nedanstående länk kan ge en fingervisning om vilka rabattväxter som rådjur och spansk skogssnigel (mördarsniglar i folkmun) vanligen (men inget kan garanteras) undviker.

Det här ogillar rådjur och sniglar