Babyrytmik
Foto: Magnus Aronson/IKON

Öppengrupper

i Bräkne-Hoby, Listerby och Ronneby

Hit kommer du som är vuxen tillsammans med ditt barn. Vi ses både inomhus och utomhus. Vi erbjuder möjlighet till lek, samtal och kreativt skapande. Det avslutas alltid med sångstund och ljuständning. 

Fika till självkostnadspris.

Höstterminen 2023: vecka 37 - 49
Lov 2023: vecka 44
Avslutning: Vardagsgudstjänst i Heliga Kors kyrka måndag 11 december kl 9.00

Vårterminen 2024: vecka 3 - 21
Lov 2024: vecka 8 och 14
Avslutning: Vardagsgudstjänst i Heliga Kors kyrka måndag 27 maj kl 9.00

Bräkne-Hoby församlingshem
Fredagar kl 9.00 - 11.30

Information
Kristina Andersson, 070 - 268 10 66
________________________________________________________________________

Listerby Sockenhus
Måndagar
kl 9.00 - 11.00

Information
Maria Losell, 070 - 326 68 60
________________________________________________________________________

Kyrkans Hus, Ronneby (ingång från Prinsgatan)

Måndagar kl 9.00 – 11.00

Information
Jenny Gunnarsson, 070 - 268 10 64