Babyrytmik
Foto: Magnus Aronson/IKON

Öppengrupper

i Bräkne-Hoby, Listerby och Ronneby

Hit kommer du som är vuxen tillsammans med ditt barn. Vi ses både inomhus och utomhus. Vi erbjuder möjlighet till lek, samtal och kreativt skapande. Det avslutas alltid med sångstund och ljuständning. 

Fika till självkostnadspris.

Mer information om höstens datum kommer i augusti

Bräkne-Hoby Röda stugan
Fredagar kl 9.00 - 11.00

Information
Maria Säfverblad, 073 - 524 74 56
________________________________________________________________________

Listerby Sockenhus
Måndagar
kl 9.00 - 11.00

Information
Maria Losell, 070 - 326 68 60
________________________________________________________________________

Kyrkans Hus, Ronneby (ingång från Prinsgatan)

Måndagar kl 9.00 – 11.00

Information
Johanna Nilsson, 070 - 268 74 24