Om St Eginostiftelsen

Välkomna till sommarkyrkan i Saxemara

Foto: Helena Johnsson

Välkomna till sommarkyrkan i Saxemara

Om hälsoläget tillåter kortare resor och mindre samlingar inbjuds till sommarkyrka så här:

Samling utomhus vid S:t Egino kl 18.00. Vi håller avstånd. Samkväm beroende på pandemiläget! Vid regn förflyttar vi oss till Saxemara kyrka.

Alla är välkomna att var med utan kostnad. Frivilliga gåvor och arbetsinsatser gör det möjligt att fortsätta år efter år. Ett varmt tack till Svenska kyrkan Ronneby, Kallinge kyrkliga syförening och många enskilda för årsavgift, gåvor, stöd och uppmuntran.

Den som vill vara medlem betalar en årsavgift på 100 kr. Om man uppger namn och adress får man en julhälsning samt denna inbjudan till våren.

Information

Kontakt och upplysningar
Ordf Alve Svensson, tfn, 0703 - 75 76 81
Sekr Eva Johnsson-Andersson, 0455 - 33 61 33

Post kan sändas till
Alve Svensson
Viby kyrkväg 26
291 51  Kristianstad

S:t Eginos adress
Varvsvägen 17 i Saxemara, Ronneby

Bankgiro 783-6786
OBS! Plusgirot finns inte längre!