Foto: Helena Johnsson

Om S:t Egino

Välkomna till sommarkyrkan i Saxemara

Välkomna till sommarkyrkan i Saxemara

Samlingarna inleds med Vepser k 18.30 i S:t Eginos eget kapell. Blir vi för många ber vi Vespern utomhus.

Alla är välkomna att vara med utan kostnad. Frivilliga gåvor och arbetsinsatser gör det möjligt att fortsätta år efter år. Ett varmt tack till Svenska kyrkan Ronney, Kallinge kyrkliga syförening och många enskilda för årsavgift, gåvor, stöd och uppmuntran.

Den som vill vara medlem betalar en årsavgift på 100 kr. Om man uppger namn och adress får man en julhälsning samt denna inbjudan till våren.

Information

Kontakt och upplysningar
Ordf Alve Svensson, tfn, 0703 - 75 76 81
Sekr Eva Johnsson-Andersson, 0455 - 33 61 33
Kassör Hanna Karlsson, 070 - 499 68 68

Post kan sändas till
Alve Svensson
Viby kyrkväg 26
291 51  Kristianstad

S:t Eginos adress
Varvsvägen 17 i Saxemara, Ronneby

Bankgiro 783-6786
OBS! Plusgirot finns inte längre!