Foto: Ola Danielsson

Obunden kyrka i Ronneby Pastorat

Efter valet är vi, med vår kunskap och vår erfarenhet, redo att leda och ta viktiga beslut som gör att Ronneby pastorat går en ljus framtid till mötes

Dopet är vägen in i församlingen
Barnen är det viktigaste vi har och vår framtid .Därför vill vi att så många föräldrar som möjligt väljer att döpa sina barn. I båda våra församlingar har vi en varierad barn- och ungdomsverksamhet som är uppskattad av både barn och föräldrar.

Diakoniverksamheten i våra församlingar
Diakonin är en av kyrkans viktigaste uppgifter när utanförskapet och antalet hemlösa och utslagna ökar. Våra medarbetare gör stora hjälpinsatser där behovet är som störst men vi behöver skjuta till mer resurser framöver.

Byggnader och kyrkogårdar
Vi förvaltar ett kulturarv som betyder mycket för vår historia. En effektiv förvaltning är viktig för att vi ska kunna hålla en hög standard och ha välunderhållna kyrkor och kyrkogårdar.

Sång och musik
Musiken är ett sätt att för många som normalt inte kommer till våra gudstjänster att hitta till kyrkan och bli en del av en aktiv församling. Vi erbjuder våra församlingsbor att sjunga i kör i hela pastoratet. Körmedverkan i gudstjänsterna är mycket uppskattad.

Kyrkans miljöarbete
Vår framtid beror på det arbete vi gör idag, barnets perspektiv ska genomsyra allt vårt arbete genom barnkonventionen och biologisk mångfald ska vara en naturlig del i vårt arbete på våra kyrkogårdar och den miljö vi har ansvar för.

Kontakt
Monia Svensson
moniasvensson47@gmail.com
070 - 268 10 89