Foto: Wikipedia

Musikmässa

Bräkne-Hoby kyrka söndag 20 november kl 11.00

Mozart, Schubert, Bach m m

Kammarkören under ledning av Karin Sax Granlöf,
Anna Svensson och Tobias Harms

Fika i kyrkan