Foto: Helena Johnsson

Musik och körer

en central del av Ronneby pastorat

Musik tolkar livet och tron. Det är en Guds gåva till oss människor. Därför är musiken en central del i verksamheten i Ronneby pastorat. Vi bedriver en omfattande musikgudstjänst- och konsert-verksamhet. Musikgudstjänsterna når sin kulmen under sommarmånaderna då nästan 30 sommarmusikgudstjänster firas. Församlingens konsertverksamhet (t ex körkonserter & orgelaftnar) är en naturlig del av församlingens gudstjänstliv.

Barnkörer

Ronneby pastorat erbjuder flera olika körer för barn i åk 0-6!

Ungdomskör

Tycker du det är roligt att sjunga? Att sjunga tillsammans är ännu roligare!

Vuxenkörer

Vuxenkörer i Ronneby pastorat.