Orgeln i Heliga Kors kyrka
Foto: Charlotta Bäckström

Musik

en central del av Ronneby pastorat

Musik tolkar livet och tron. Det är en Guds gåva till oss människor. Därför är musiken en central del i verksamheten i Ronneby pastorat. Vi bedriver en omfattande musikgudstjänst- och konsert-verksamhet. Musikgudstjänsterna når sin kulmen under sommarmånaderna då nästan 30 sommarmusikgudstjänster firas. Församlingens konsertverksamhet (t ex körkonserter & orgelaftnar) är en naturlig del av församlingens gudstjänstliv.