Foto: Helena Johnsson

Morgonmässa

i Heliga Kors kyrka

Varje onsdag kl 8.30 firas morgonmässa (utom 1/5)

Den 10/4 är Morgonmässan i Bredåkra kyrka
Den 15/5 är Morgonmässan i Bräkne-Hoby kyrka