Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Minneslunden

är en plats, där aska gravsätts anonymt utan närvaro av anhöriga

Varje aska sätts ned separat av förvaltningens personal, (dock ej under vintermånaderna). Kyrkogårdsförvaltningen svarar för skötseln, och smyckning får endast förekomma på anvisad och gemensam plats. Dock ej ljus i lykta eller krans/risbukett.