Minneslunden i Listerby
Foto: Helena Johnsson

Minneslunden

är en plats, där aska gravsätts anonymt utan närvaro av anhöriga

Varje aska sätts ned separat av förvaltningens personal, (dock ej under vintermånaderna). Kyrkogårdsförvaltningen svarar för skötseln, och smyckning får endast förekomma på anvisad och gemensam plats. Dock ej ljus i lykta eller krans/risbukett.