Kyrkobesökare
Foto: Jonas Tobin/IKON

Medlem i Svenska kyrkan

11 goda skäl till medlemskap i Svenska kyrkan

1. Kristen tro
Som medlem markerar du först och främst att du tycker att kristen tro är viktigt – förhoppningsvis för dig personligen men också för vårt samhälle i stort.

2. Barn- och ungdomsarbete

Du bidrar till att vi kan bedriva en omfattande verksamhet för de unga i vår församling från öppengrupper och kyrkans barntimmar till verksamhet och ledarutbildingar för ungdomar.

3. Underhåll av kyrkobyggnader
Utan ditt stöd hade vi stått utan våra vackra och ändamålsenliga kyrkor som är en del av vårt kulturarv.

4. Gudstjänst
Tack var ditt stöd kan vi fira gudstjänster och erbjuda andakt vid livets stora högtider som dop, konfirmation, vigsel och begravning, ordna skolavslutningar, musikgudstjänster och mycket mer.

5. Diakoni
Du stöder arbetet bland funktionshindrade, äldre, arbetslösa, personer med missbruksproblem, utsatta kvinnor och barn, brottsoffer och flyktingar. Du stöder även den diakonala verksamheten centralt som utförs av Sjukhuskyrkan, Sjömanskyrkan, RIA, Soldathemmet och Fängelsekyrkan. Du bidrar även till att vi kan ha militärpräst, högskolepräst, sjukhuspräst och sjukhusdiakon.

6. Krishantering
Du bidrar till attkyrkans personal kan vara en resurs vid olyckor och katastrofer.

7. Själavård
Du hjälper oss att vara till stöd och hjälp för människor vid personliga kriser.

8. Musik
Tusentals människor, gamla och unga, sjunger i kyrkans körer över hela landet och
i kyrkorna hålls konserter av olika slag. Ditt bidrag är viktigt.

9. Studiearbete
Konfirmationsläsning, bibelstudier, samtals- och arbetsgrupper är några exempel på studiearbete som bedrivs i församlingen för både unga och äldre.

10. Internationellt hjälparbete

Solidaritetsarbete i fattiga och krigshärjade länder är en viktig del av kyrkans arbete,
där är ditt stöd mycket viktigt.

11. SKUT
(Svenska Kyrkan i Utlandet) erbjuder mötesplatser i andra länder för turister, au pair-ungdomar och bofasta.