Foto: Gustaf Hellsing/IKON

Livsfrågor

Vi bestämmer tillsammans vilka frågor som ska diskuteras

Backens servicehus kl 18.00
Onsdagarna 14 februari, 13 mars, 10 april och 8 maj

Vi bestämmer tillsammans vilka frågor som ska diskuteras