Livsfrågor

Vi bestämmer tillsammans vilka frågor som ska diskuteras

Backaryds församlingshem kl 18.00
Onsdagarna 9 mars, 6 april och 11 maj

Vi bestämmer tillsammans vilka frågor som ska diskuteras