Livsfrågor

Vi bestämmer tillsammans vilka frågor som ska diskuteras

Backaryds församlingshem kl 18.00
Onsdagarna 9 december (Vannslätten) och 10 februari

Vi bestämmer tillsammans vilka frågor som ska diskuteras

Anna Svensson

Ronneby pastorat

Präst