Listerby kyrkogård
Foto: Helena Johnsson

Listerby kyrkogård

Besöksadress
Byvägen 9, 372 74  Listerby

Askgravlunden Havsviken

Listerby kyrkogård

Minneslunden i Listerby

Minneslunden

är en plats, där aska gravsätts anonymt utan närvaro av anhöriga