Foto: Helena Johnsson

Listerby kyrka

Besöksadress
Byvägen 9, 372 74  Listerby

Öppettider Listerby kyrka 2022

Kyrkan är öppen
Måndag 27 juni - söndag 21 augusti kl 9.00 - 18.00

Övriga tider under året är kyrkan öppen
 under gudstjänster och förrättningar

Panorama

Här kan du se panorama på Listerby kyrkas interiör

Kort berättelse om kyrkan

Här kan du lyssna på kyrkoguiden

Kort fakta

Byggnadstid: 1849, sakristia 1738, medeltida rester

Byggnadsstil: Nyklassicism

Material: Gråsten, inslag av tegel, putsat

Arktekt: O E Ödman

Orgel: Johannes Künkel, Lund 1985, 18 stämmor

Klockor: 1704 och 1746, hänger i tornet

Altartavla: Väggmålning i absiden, Gunnar Torhamn, 1950

Sittplatser: 350