Foto: Anders Gustafsson/IKON

Kyrkorådet

Kyrkorådet är pastoratets verkställande organ och kan liknas vid en styrelse

Kyrkorådet bereder och verkställer kyrkofullmäktiges beslut och ansvarar, tillsammans med kyrkoherden, för att den grundläggande uppgiften blir utförd i hela pastoratet; att fira gudstjänst, bedriva undervisning, utöva diakoni och mission. Kyrkorådet ansvarar också för pastoratets ekonomiska förvaltning och har ett övergripande ansvar för begravningsverksamheten. Kyrkorådet sammanträder en gång i månaden.

Kyrkorådet utses av Kyrkofullmäktige och är pastoratets styrelse. Kyrkoherden är enligt Kyrkoordningen 4 kap 6 § självskriven ledamot i Kyrkorådet.

Kyrkorådet

Ordförande: Sven-Eric Fällgren, C
1:e vice ordförande: Anders Bromée, BA
2:e vice ordförande: Ann-Margret Olofsson, S
Kyrkoherde: Janet Eriksson (självskriven ledamot enligt Kyrkoordningen)
Sekreterare: Kyrkokamrer Per Ericsson

Ledamöter

Arbetarpartiet Socialdemokraterna (S)
Ann-Margret Olofsson
Ulrik Lindqvist
Gunnel Norman
Catharina Christensson

Borgerligt alternativ (BA)
Anders Bromée
Lena Johansson

Centerpartiet (C)
Sven-Eric Fällgren
Björn O Svensson
Ulla Hellberg

Obunden kyrka i Ronneby pastorat (OkR)
Monia Svensson

Sverigedemokraterna (SD)
Mattias Ronnestad
Gina Hellberg Johansson

Ersättare

Arbetarpartiet Socialdemokraterna (S)
Martin Moberg
Ingrid Karlsson
Thomas Svensson

Borgerligt alternativ (BA)
Anders Lund

Centerpartiet (C)
Carina Olsson
Anna Larsson

Obunden kyrka i Ronneby pastorat (OkR)
Tommy Petersson

Sverigedemokraterna (SD)
Tony Holgersson

Protokoll

Här kan du läsa Kyrkorådets protokoll


Kyrkorådet 2024-01-29
- - - - - - - - - - - - - - -
Kyrkorådet 2023-11-20
Kyrkorådet 2023-10-30
Kyrkorådet 2023-09-25
Kyrkorådet 2023-06-26
Kyrkorådet 2023-06-05
Kyrkorådet 2023-05-22
Kyrkorådet 2023-04-30
Kyrkorådet 2023-04-03
Kyrkorådet 2023-02-27
Kyrkorådet 2023-01-23
- - - - - - - - - - - - - - -
Kyrkorådet 2022-12-12
Kyrkorådet 2022-11-21
Kyrkorådet 2022-10-24
Kyrkorådet 2022-09-19
Kyrkorådet 2022-08-22
Kyrkorådet 2022-06-20
Kyrkorådet 2022-05-23
Kyrkorådet 2022-04-25
Kyrkorådet 2022-03-21
Kyrkorådet 2022-02-21
Kyrkorådet 2022-01-24
- - - - - - - - - - - - - - -
Kyrkorådet 2021-12-13
Kyrkorådet 2021-11-22
Kyrkorådet 2021-10-25
Kyrkorådet 2021-09-27
Kyrkorådet 2021-08-23
Kyrkorådet 2021-06-21
Kyrkorådet 2021-05-24
Kyrkorådet 2021-04-26
Kyrkorådet 2021-03-22
Kyrkorådet 2021-02-22
Kyrkorådet januari - inställt p g a Corona
- - - - - - - - - - - - - - -
Kyrkorådet 2020-12-14
Kyrkorådet november - inställt p g a Corona
Kyrkorådet 2020-10-26 omedelbar justering

Kyrkorådet 2020-10-26
Kyrkorådet 2020-09-21
Kyrkorådet 2020-08-24
Kyrkorådet 2020-06-22
Kyrkorådet 2020-05-25
Kyrkorådet 2020-04-27
Kyrkorådet mars - inställt p g a Corona
Kyrkorådet 2020-02-24 

Kyrkorådet 2020-02-24, omedelbar justering
Kyrkorådet 2020-01-20
- - - - - - - - - - - - - - - 
Kyrkorådet 2019-12-16
Kyrkorådet 2019-11-25
Kyrkorådet 2019-10-21
Kyrkorådet 2019-09-23
Kyrkorådet 2019-08-26
Kyrkorådet 2019-06-24
Kyrkorådet 2019-05-27
Kyrkorådet 2019-04-29
Kyrkorådet 2019-03-25
Kyrkorådet 2019-03-04

Kyrkorådet 2019-02-04

---------------------
Kyrkorådet 2018-12-17
Kyrkorådet 2018-11-26
Kyrkorådet 2018-11-07
Kyrkorådet 2018-10-22
Kyrkorådet 2018-09-24
Kyrkorådet 2018-08-27
Kyrkorådet 2018-07-30
Kyrkorådet 2018-06-18
Kyrkorådet 2018-05-28
Kyrkorådet 2018-04-23
Kyrkorådet 2018-03-26

Kyrkorådet 2018-02-26

Kyrkorådet 2018-01-29
---------------------
Kyrkorådet 2017-12-18
Kyrkorådet 2017-11-27
Kyrkorådet 2017-10-23
Kyrkorådet 2017-09-25
Kyrkorådet 2017-06-26
Kyrkorådet 2017-05-22
Kyrkorådet 2017-04-24
Kyrkorådet 2017-02-27
Kyrkorådet 2017-01-30
---------------------
Kyrkorådet 2016-12-12
Kyrkorådet 2016-11-21
Kyrkorådet 2016-10-17
Kyrkorådet 2016-09-26
Kyrkorådet 2016-06-20
Kyrkorådet 2016-04-25
Kyrkorådet 2016-03-21
Kyrkorådet 2016-02-22
Kyrkorådet 2016-01-25