Kyrkorådet

Kyrkorådet är pastoratets verkställande organ och kan liknas vid en styrelse. Kyrkorådet bereder och verkställer kyrkofullmäktiges beslut och ansvarar, tillsammans med kyrkoherden, för att den grundläggande uppgiften blir utförd i hela pastoratet; att fira gudstjänst, bedriva undervisning, utöva diakoni och mission. Kyrkorådet ansvarar också för pastoratets ekonomiska förvaltning och har ett övergripande ansvar för begravningsverksamheten. Kyrkorådet sammanträder en gång i månaden.

Foto: Kristina Strand Larsson

Kyrkorådet utses av Kyrkofullmäktige och är pastoratets styrelse. Kyrkoherden är enligt Kyrkoordningen 4 kap 6 § självskriven ledamot i Kyrkorådet.

Ordförande:                Aina Svensson, C
1:a vice ordförande:    Ann-Margret Olofsson, S
2:e vice ordförande:    Anders Bromée, BA
Kyrkoherde:                 Gunnel Alvhäll

CENTERPARTIET (C)

Ledamöter:                                         Ersättare:
Sven-Eric Fällgren                                Lena Strandberg
Björn O Svensson                                 Ulla Hellberg

ARBETARPARTIET SOCIALDEMOKRATERNA (S)

Ledamöter:                                         Ersättare:
Ann-Margret Olofsson                       Martin Moberg
Ulrik Lindqvist                                      Ingrid Karlsson
Gunnel Norman                                    Thomas Svensson
Catharina Christensson                        

BORGERLIGT ALTERNATIV (BA)

Ledamöter:                                         Ersättare:
Anders Bromée                                    Anders Lund
Lena Johansson           

OBUNDEN KYRKA I RONNEBY PASTORAT (OkR)

Ledamot:                                            Ersättare:
Monia Svensson                                   Birgitta Larsson

SVERIGEDEMOKRATERNA (Sd)

Ledamöter                                           Ersättare
Mattias Ronnestad                                Haide Friberg
Bengt Johansson

  

Protokoll

Här kan du läsa Kyrkorådets protokoll

Kyrkorådet januari - inställt p g a Corona
- - - - - - - - - - - - - - -
Kyrkorådet 2020-12-14
Kyrkorådet november - inställt p g a Corona
Kyrkorådet 2020-10-26 omedelbar justering

Kyrkorådet 2020-10-26
Kyrkorådet 2020-09-21
Kyrkorådet 2020-08-24
Kyrkorådet 2020-06-22
Kyrkorådet 2020-05-25
Kyrkorådet 2020-04-27
Kyrkorådet mars - inställt p g a Corona
Kyrkorådet 2020-02-24 

Kyrkorådet 2020-02-24, omedelbar justering
Kyrkorådet 2020-01-20
- - - - - - - - - - - - - - - 
Kyrkorådet 2019-12-16
Kyrkorådet 2019-11-25
Kyrkorådet 2019-10-21
Kyrkorådet 2019-09-23
Kyrkorådet 2019-08-26
Kyrkorådet 2019-06-24
Kyrkorådet 2019-05-27
Kyrkorådet 2019-04-29
Kyrkorådet 2019-03-25
Kyrkorådet 2019-03-04

Kyrkorådet 2019-02-04

---------------------
Kyrkorådet 2018-12-17
Kyrkorådet 2018-11-26
Kyrkorådet 2018-11-07
Kyrkorådet 2018-10-22
Kyrkorådet 2018-09-24
Kyrkorådet 2018-08-27
Kyrkorådet 2018-07-30
Kyrkorådet 2018-06-18
Kyrkorådet 2018-05-28
Kyrkorådet 2018-04-23
Kyrkorådet 2018-03-26

Kyrkorådet 2018-02-26

Kyrkorådet 2018-01-29
---------------------
Kyrkorådet 2017-12-18
Kyrkorådet 2017-11-27
Kyrkorådet 2017-10-23
Kyrkorådet 2017-09-25
Kyrkorådet 2017-06-26
Kyrkorådet 2017-05-22
Kyrkorådet 2017-04-24
Kyrkorådet 2017-02-27
Kyrkorådet 2017-01-30
---------------------
Kyrkorådet 2016-12-12
Kyrkorådet 2016-11-21
Kyrkorådet 2016-10-17
Kyrkorådet 2016-09-26
Kyrkorådet 2016-06-20
Kyrkorådet 2016-04-25
Kyrkorådet 2016-03-21
Kyrkorådet 2016-02-22
Kyrkorådet 2016-01-25