Kyrkoherdeinstallation

Heliga Kors kyrka söndag 25 september kl 11.00

Mottagande av kyrkoherde Janet Eriksson

Mässa, kontraktsprost Henrik Lindén, pastoratets präster, diakoner och kyrkomusiker. Predikan av Janet Eriksson. Kyrkkaffe i Prästgården/Kyrkans Hus.

Anmälan till kyrkkaffet senast tisdag 20 september på tfn 0457 - 178 50