Foto: Gustaf Hellsing/IKON

Kyrkofullmäktige

Kyrkofullmäktige är pastoratets högsta beslutande organ och består av 29 folkvalda ledamöter.

I fullmäktiges uppgifter ingår bland annat att fastställa budgeten och kyrkoavgiften, välja revisorer och anta församlingsinstruktionen. Fullmäktige utser också ledamöterna i Kyrkoråd och Församlingsråd som ansvarar för verkställandet av besluten som fullmäktige fattar. Kyrkofullmäktige sammanträder två gånger per år.

Kyrkofullmäktige är högsta beslutande organ och väljs för en period av fyra år vid allmänna val där alla kyrkotillhöriga i pastoratet som fyllt 16 år har rösträtt.

Kyrkofullmäktige


Ordförande:
Anders Bromée, BA
1:e vice ordförande: Björn O Svensson, C
2:e vice ordförande: Ulrik Lindqvist, S
Sekreterare: Kyrkokamrer Per Ericsson

Ledamöter                                 Ersättare

Arbetarpartiet Socialdemokraterna (S)
Ann-Margret Olofsson                                                 Malin Månsson
Ulrik Lindqvist                                                                Bo Johansson
Gunnel Norman                                                              Ingrid Ottosson
Rune Kronkvist                                                               Martin Johansson     
Catharina Christensson                                                  Peter Silwerstoff
Martin Moberg
Ingrid Karlsson
Thomas Svensson
Magnus Johannesson

Borgerligt alternativ (BA)
Anders Bromée                                                               Kenth Carlsson
Lena Johansson                                                               Jennie Risberg
Anders Lund
Ingrid Carlsson

Centerpartiet (C)
Jonatan Glader                                                              Ann-Catrin Karlsson
Ulla Hellberg                                                                  Anna Larsson
Carina Olsson                                                                Ingegärd Persson
Sven Eric Fällgren
Ola Pagels
Björn O Svensson

Obunden kyrka i Ronneby pastorat (OkR)
Monia Svensson                                                             Tommy Petersson
Willy Persson                                                                   Marie Lindell
Rolf Loberg

Sverigedemokraterna (SD)
Mattias Ronnestad                                                        Ulla Bölja 
Bengt Johansson                                                            
Nicolas Westrup                                                             
Gina Hellberg Johansson
Tony Holgersson

Vänstern i Svenska kyrkan (ViSK)

Martina Petersson

Sammanträde 2024

Bredåkra samlingssal
Torsdag 23 maj kl 18.00
Torsdag 7 november kl 18.00

Protokoll

Här kan du läsa Kyrkofullmäktiges protokoll

Kyrkofullmäktige 2023-10-18
Kyrkofullmäktige 2023-06-26
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
Kyrkofullmäktige 2022-11-09
Kyrkofullmäktige 2022-11-09, bilagor
Kyrkofullmäktige 2022-09-08
Kyrkofullmäktige 2022-09-08, bilaga 1 Årsredovisning
Kyrkofullmäktige 2022-09-08, bilaga 2 Verksamhetsuppföljning
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
Kyrkofullmäktige 2021-12-07
Kyrkofullmäktige 2021-12-07
Kyrkofullmäktige 2021-11-09
Kyrkofullmäktige 2021-08-24
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
Kyrkofullmäktige 2020-11-12
Kyrkofullmäktige 2020-11-12 Bilaga 1 Budget
Kyrkofullmäktige 2020-11-12 Bilaga 2 Verksamhetsplan 2021
Kyrkofullmäktige 2020-11-12 Bilaga 3-6 Motioner och röstförklaring
Kyrkofullmäktige 2020-06-17

Kyrkofullmäktige 2020-06-17 Bilaga 1 ÅR
Kyrkofullmäktige 2020-06-17 Bilaga 2 Verksamhetsuppföljning
Kyrkofullmäktige 2020-06-17 Bilaga 3 Revisionsberättelse
Kyrkofullmäktige 2020-06-17 Bilaga 4 Finanspolicy
Kyrkofullmäktige 2020-06-17 Bilagor 5 -6 Motioner
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
Kyrkofullmäktige 2019-11-07
Kyrkofullmäktige 2019-06-05
Kyrkofullmäktige 2019-05-22
--------------------------
Kyrkofullmäktige 2018-11-07
Kyrkofullmäktige 2018-05-23

--------------------------
Kyrkofullmäktige 2017-11-13, 2017-12-12, bilaga
Kyrkofullmäktige 2017-11-13, 2017-12-12
Kyrkofullmäktige 2017-11-13
Kyrkofullmäktige 2017-05-17
Kyrkofullmäktige 2017-03-02
--------------------------
Kyrkofullmäktige 2016-11-02
Kyrkofullmäktige 2016-05-25