Kyrkofullmäktige

Kyrkofullmäktige är pastoratets högsta beslutande organ och består av 29 folkvalda ledamöter. I fullmäktiges uppgifter ingår bland annat att fastställa budgeten och kyrkoavgiften, välja revisorer och anta församlingsinstruktionen. Fullmäktige utser också ledamöterna i Kyrkoråd och Församlingsråd som ansvarar för verkställandet av besluten som fullmäktige fattar. Kyrkofullmäktige sammanträder två gånger per år.

Foto: Kristina Strand Larsson

Kyrkofullmäktige är högsta beslutande organ och väljs för en period av fyra år vid allmänna val där alla kyrkotillhöriga i pastoratet som fyllt 16 år har rösträtt.

Ordförande:                  Lennarth Förberg, BA
1:a vice ordförande:     Björn O Svensson, C
2:a vice ordförande:     Ann-Margret Olofsson, S

CENTERPARTIET (C)

Ledamöter:                                         Ersättare:
Aina Svensson                                      Sven-Eric Fällgren
Jonatan Glader                                     Carina Olsson
Ulla Hellberg                                         Ingrid Bergström
Björn O Svensson                                 Ann-Catrin Carlsson
Krister Holmqvist                                  
Lena Strandberg                                  
Birgit Jedhammar
Gilbert Nilsson

ARBETARPARTIET SOCIALDEMOKRATERNA (S)

Ledamöter:                                         Ersättare:
Ann-Margret Olofsson                       Thomas Svensson 
Ulrik Lindkvist                                      Gunnel Svensson
Gunnel Norman                                    Malin Månsson
Eivor Hansson                                      Tommy Arvidsson
Ingrid Karlsson                                     
Rune Kronkvist
Linn Johannesson
Martin Moberg
Catharina Christensson

BORGERLIGT ALTERNATIV (BA)

Ledamöter:                                         Ersättare:
Lena Johansson                                    Anders Lund
Anders Bromée                                     Ingrid Carlsson
Lennarth Förberg
Karin Piculell                               

OBUNDEN KYRKA I RONNEBY PASTORAT (OkR)

Ledamöter:                                         Ersättare:
Monia Svensson                                   Per Lindell
Willy Persson                                       Anna Carlbrandt     
Birgitta Larsson

SVERIGEGEMOKRATERNA (Sd)

Ledamöter:                                         Ersättare:
Bengt Johansson                                  Johan Grönblad
Yvonne Olsson                                     Agneta Persic
Mattias Ronnestad                               Ylva Olsson
Tomas Lund
Haide Friberg

Sammanträde

Beslutande sammanträden under 2020

Torsdag 12 novemberkl 18.00 
Bredåkra församlingshem

Protokoll

Här kan du läsa Kyrkofullmäktiges protokoll

Kyrkofullmäktige 2020-11-12
Kyrkofullmäktige 2020-11-12 Bilaga 1 Budget
Kyrkofullmäktige 2020-11-12 Bilaga 2 Verksamhetsplan 2021
Kyrkofullmäktige 2020-11-12 Bilaga 3-6 Motioner och röstförklaring
Kyrkofullmäktige 2020-06-17

Kyrkofullmäktige 2020-06-17 Bilaga 1 ÅR
Kyrkofullmäktige 2020-06-17 Bilaga 2 Verksamhetsuppföljning
Kyrkofullmäktige 2020-06-17 Bilaga 3 Revisionsberättelse
Kyrkofullmäktige 2020-06-17 Bilaga 4 Finanspolicy
Kyrkofullmäktige 2020-06-17 Bilagor 5 -6 Motioner
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
Kyrkofullmäktige 2019-11-07
Kyrkofullmäktige 2019-06-05
Kyrkofullmäktige 2019-05-22
--------------------------
Kyrkofullmäktige 2018-11-07
Kyrkofullmäktige 2018-05-23

--------------------------
Kyrkofullmäktige 2017-11-13, 2017-12-12, bilaga
Kyrkofullmäktige 2017-11-13, 2017-12-12
Kyrkofullmäktige 2017-11-13
Kyrkofullmäktige 2017-05-17
Kyrkofullmäktige 2017-03-02
--------------------------
Kyrkofullmäktige 2016-11-02
Kyrkofullmäktige 2016-05-25