Foto: Helena Johnsson

Kyrkodag

Öljehults kyrka söndag 30 juli

Kl 11.00
Gudstjänst, Alve Svensson och Louise Forssell Dernestål. Predikan av Rune Söderlund: ”Den enkla med svårfunna himlavägen”. Kyrkkaffe i församlingshemmet. Därefter avslutning i kyrkan, Alve Svensson.