Helena Johnsson
Foto: Helena Johnsson

Kistgravlunden Stillheten

Bredåkra kyrkogård

  • Detta är en gravsättning utan upplåtelse av gravrätt
  • Anhöriga äger rätt att närvara vid gravsättningen av kistan
  • Möjlighet finns inte att sammanföra makar. Kistan gravsätts löpande enligt linjegravsystem
  • Endast lösa blommor och ljus får placeras i Kistgravlunden på härför avsedd plats
  • Blommor efter begravningsgudstjänsten/-ceremonin får ej läggas i Kistgravlunden
  • Inte plantera växter
  • Den gravsattes namn får sättas upp på det sätt som huvudmannen anger på en gemensam plats för Kistgravlunden till en kostnad för dödsboet om 1.800 kronor. Betalning sker mot faktura, som ska vara betald före gravsättningen
  • Den gravsattes namnuppgift kan tas bort efter 25 år