Gravsten
Foto: Gustaf Hellsing/IKON

Kistgrav

En kistgrav upplåts normalt för två kistor, om inte annat blivit överenskommet vid upplåtelsen av gravplatsen. I en kistgrav kan även beredas plats för urnor och askor.