Inträde

i Svenska kyrkan

För att bli medlem i Svenska kyrkan kontaktar du expeditionen. Du kan också själv ladda ner en inträdesblankett och lämna in till expeditionen. Detta gäller både den som inte tidigare varit medlem och den som vill bli medlem igen.

Vill du att ditt barn ska bli medlem i Svenska kyrkan kontaktar du som vårdnadsinne-havare expeditionen eller laddar ner blankett inträde under 18 år. Är barnet över tolv år ska barnet ge sitt samtycke.

Dopet är huvudvägen in i Svenska kyrkan. Den som döps blir samtidigt medlem i Svenska kyrkan. Man kan också bli medlem i avvaktan på dop. Även den som är döpt i ett annat kristet trossamfunds ordning är välkommen att vara med i Svenska kyrkan. Kontakta expeditionen så får du hjälp med information och blanketter.

För den som inte är folkbokförd i Sverige prövas frågor om inträde av Kyrkostyrelsen, 751 70 Uppsala, e-post kyrkostyrelsen@svenskakyrkan.se

Den som tagits upp i Svenska kyrkan får ett skriftligt bevis på inträdet inom några dagar.

Kontakt

Växel: 0457 - 178 50 (Telefonsvarare när växeln är stängd)

Mail: ronneby.pastorat@svenskakyrkan.se

Besöksadress: Kyrkogatan 24, Ronneby

Öppet för besök:
måndag-torsdag kl 10.00-12.00, 13.00-15.00
fredag kl 10.00-12.00