Foto: Pixabay

Information om svampsjukdom på buxbom

En mycket allvarlig svampsjukdom har under år 2017 angripit buxbomshäckar på Eringsboda kyrkogård.

Svampen (Cylindrocladium buxicola) angrepp visar sig genom gulnande blad, blad som faller av och till sist dör hela plantan.

En tillsynes frisk planta kan bära med sig svampsorter och det finns inget nu känt sätt att bli av med svampen.

Vi på Ronneby Kyrkogårdsförvaltning vädjar till alla kyrkogårdsbesökare att inte plantera buxbom i någom form på gravplatserna.

Om buxbom är planterad på någon gravplats och visar tecken på sjukdom förbehåller sig förvaltningen rätten att avlägsna plantan/plantorna utan att först underrätta gravrättsinnehavaren (Begravningslagen kap 7 §31).

Vi kommer snarast efter borttagandet underrätta gravrättsinnehavaren där det är möjligt.

Ett snabbt ingripande kan vara avgörande för att hindra svampens spridning.