Foto: Helena Johnsson

Hjortsberga kyrka

Besöksadress
Tvingvägen 28, 372 95  Johannishus

Öppettider Hjortsberga kyrka 2022

Kyrkan är öppen
Måndag 27 juni - söndag 21 augusti kl 9.00 - 18.00

Övriga tider under året är kyrkan öppen
 under gudstjänster och förrättningar

Panorama

Här kan du se panorama på Hjortsberga kyrkas interiör

Kort berättelse om kyrkan

Här kan du lyssna på kyrkogiuden

KORTA FAKTA

Byggnadstid: Omkring 1200 

Byggnadsstil: Senromansk

Material: Gråsten, putsat

Arkitekt: -

Orgel: A Mårtensson, Lund, 1976

Klockor: 2 st, 1585 och 1599/1782, hänger i klockstapeln

Altartavla: Sven Segerwall 1745

Andra konstföremål: Pietà (Maria med Jesu lik), träskulptur, 1400-talet. Predikstol av Åkre Truedsson, 1684

Sittplatser: 155